Now showing items 1-20 of 80

  • Ajateenijate hoiakute muutmine sõduribaaskursuse jooksul 

   Prants, Raigo (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Magistritöö aineks on seose hindamine sõduribaaskursuse ja ajateenijate hoiakute muutuse vahel. Magistritöö eesmärgiks on hinnata sõdurbaaskursuse mõju ajateenijate hoiakute muutusele. Eesmärgi saavutamiseks püstitati kaks ...
  • Aktsiisimaksude edasikandumine turuhindadesse 

   Ljašenko, Matvei (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Töö aktuaalsus põhineb Konjuktuuriinstituudi poolt läbi viidud uuringul, mille tulemusel on teada, et Eestis tarbitakse alkoholi tervist kahjustavas koguses. Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangul toob juba 6 liitrit ...
  • Alkoholi aktsiisimaksude laekumise dünaamika Eestis, Lätis ja Soomes perioodil 2015 - 2017 

   Tsvetajev, Stanislav (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Lõputöö eesmärk on välja selgitada alkoholi aktsiisimaksude laekumise dünaamikat Eestis, Lätis ja Soomes perioodil 2015-2017. Lõputöö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 1. Anda ülevaade ...
  • Alkoholi aktsiisimäärade tõusu mõju Eesti alkoholitootjatele perioodil 2016-2018 

   Olgo, Reelika (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Lõputöö teemale aktuaalsuse annab aktiivne piirikaubandus alkohoolsete jookidega Eesti ja Läti vahel, mis on põhjustanud muuhulgas ka meedias suurt kõlapinda, proteste, piiriäärsete poodide sulgemist, maksutulu laekumise ...
  • Alkoholi aktsiisipoliitika mõju alkohoolsete jookide hindadele Pärnumaal ja Harjumaal 

   Loops-Veste, Triin (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Lõputöö aktuaalsust rõhutab kahe Rahandusministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi strateegilise dokumendi sisu, mille kohaselt tuleb alkoholi aktsiisimäärasid tõsta tarbimise vähendamiseks. Lõputöö uurimisprobleemiks püstitati: ...
  • Alkoholiaktsiisi maksuintsidents piirikaubanduse tingimustes Eesti näitel 

   Kirsimäe, Kristjan (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Teema on aktuaalne, sest viimastel aastatel on hakatud kiiremas tempos tõstma alkoholi aktsiisimäärasid. Valitsus soovib alkoholiaktsiisi tõsta esmalt selleks, et saada rohkem maksutulusid ning teiseks, et vähendada ...
  • Alkoholiaktsiisi mõju tootjate kasumitele 

   Tuljakova, Jekaterina (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Lõputöö uurimisprobleem seisneb selles, et alkoholiaktsiisi tõus võib mõjutada negatiivselt alkoholitootjate kasumeid, kuna naaberriikide alkoholitootjate konkurentsivõimelisus kasvab võrreldes Eesti omaga. Seega saadud ...
  • Alkoholiaktsiisi piiriülesed mõjud Eesti ja Soome näitel 

   Teedla, Kätlin (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Töö on aktuaalne kuna piiriülese kaubanduse tingimustes ei toimi aktsiis kõigest tarbimise reguleerimise instrumendina, vaid paneb avatud turu tingimustes otsima ka alternatiive kodumaisele kallile kaubale. Üheks võimaluseks ...
  • Alkohoolsete jookide ja tubaka maksumärgistamine illegaalse turu kontrollimiseks 

   Dubinin, Taavi (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Töö eesmärgiks on analüüsida alkohoolsete jookide ja tubaka maksumärgistamist illegaalse turu kontrollimiseks. Lõputöös kasutatakse nii kvantitatiivset kui ka kvalitatiivset analüüsimeetodit. Andmed alkohoolsete jookide ...
  • Alkohoolsete jookide piirikaubandus Valga/Valka näitel 

   Tättar, Aveli (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Teema on aktuaalne, kuna inimesed on hakanud ostma alkoholi üha rohkem Lätist ja peale alkoholi ostetakse kaasa ka kütust ja ehituskaupa. Alkoholiaktsiisi tõsteti Eestis 01.07.2017 suuremas määras, kuid Lätis toimus ...
  • Alternatiivsete tubakatoodete aktsiisi mõju tubakaturule 

   Adamberg, Agris (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Lõputöö eesmärgiks oli välja selgitada kuidas muutub tarbijate käitumine aktsiisi rakendumisel. Töö eesmärgi saavutamiseks püstitati neli uurimisülesannet, mis lahendati kasutades kvalitatiivset ja kvanitatiivset ...
  • Avaliku sektori hõive ja selle dünaamika Eestis ja teistes OECD riikides 

   Pajusaar, Liia (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Töö on aktuaalne kuna valitsus on võtnud eesmärgiks vähendada riigiametnike arvu avalikus sektoris. Avaliku sektoris on viimastel aastatel palju ametnikke koondatud ja koondamisi plaanitakse läbi viia ka tulevikus. ...
  • Avaliku sektori käibemaksuga maksustamise reformimise võimalused Eestis 

   Anderson, Anny-Gret (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Euroopa Komisjonis on välja töötamisel ajakohane käibemaksusüsteem, mis peaks muuhulgas andma selgema ülevaate, milliste majandustegevuste korral peab avalik-õiguslik organ ennast registreerima käibemaksukohustuslaseks. ...
  • Balti riikide maksusüsteemide konkurentsivõime 

   Lilleberg, Olga (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Lõputöös autor keskendus Balti riikide maksusüsteemide konkurentsivõimelisuse võrdlusele. Vaatamata ühisele minevikule ja geograafilisele lähedusele on terve rida erinevusi Balti riikide maksusüsteemides ja ettevõtlusk ...
  • Blockchaini tehnoloogia ja krüptovaluutade kasutusvõimalused majanduse arendamiseks Eestis 

   Kosemäe, Kristjan (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Barterkaubandusest kuni tänapäeva deebet- ja krediitkaartideni on olnud märgatav areng majandusele. Maksevahendite areng on loonud uusi tehnoloogilisi lahendusi ja innovatiivset lähenemist väärtuste ülekandmiseks ja andmete ...
  • Brexiti mõju Eesti kaubavahetusele ja riigieelarvele 

   Vladimirskaja, Margarita (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Lõputöö uurimisprobleem seisneb selles, et Brexit on jooksev protsess, mille mõju on raske hinnata. Töö eesmärk on analüüsida, kuidas mõjutab Brexit Euroopa Liidu ja Eesti eelarvet ja kaubavahetust. Peamised tulemused ...
  • Brexiti mõju Eesti tolliametnike tööle 

   Klaas, Helena (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Lõputöö uurimisprobleem seisneb küsimuses, kuidas mõjutab Ühendkuningriigi väljaastumine Euroopa Liidust Eesti tolliametnike töölaadi ja töökoormust. Töö eesmärk on välja selgitada Brexitist tulenevad muutused Eesti ...
  • E-sigareti maksustamise vajalikkus Eestis 

   Lillepuu, Liis (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Töö on aktuaalne, kuna tubakaturu arenedes on tavasigarettide suitsetamise kõrvale müügile tulnud e-sigaretid, mille kasutamisel on võimalik sarnaselt tavasigarettidega sissehingamise teel nikotiini manustada, kuid seni ...
  • Ebatervislike toiduainete maksustamise vajalikkus Eestis 

   Orav, Kaisa (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Teema on aktuaalne, kuna ebatervislike toiduainete tarbimisega kaasnevad negatiivsed mõjud majandusele ja tervisele, sh ülekaalulisus, rasvumine, mitmesugused haigused ja sellest tulenevalt suurem ühiskonna majanduskoormus ...
  • Eelarvesüsteemi seosed demograafiliste arengutega 

   Vesingi, Merli (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Lõputöö probleemiks on rahvastiku muutused Euroopas ning kuidas on need mõjutanud Euroopas riikide maksubaase. Lõputöö teema on aktuaalne, sest praegusel ajal on Euroopa Liidu rahvastiku koosseis muutumises, mille ...