Now showing items 1-1 of 1

    • Islamiradikalismi ohtude ennetamise meetmed Eestis 

      Raidla-Puhm, Kristiina (Sisekaitseakadeemia, 2017)
      Magistritöö eesmärgiks on välja selgitada milliseid meetmeid rakendavad Eesti antud valdkonna vastutavad ametkonnad islamiradikalismiga seotud ohtude ennetamiseks. Magistritöö koosneb kahest peatükist, millest esimeses ...