Now showing items 1-1 of 1

    • Ühiskondlike tegurite mõju retsidiivsusele 

      Radikainen, Julia (Sisekaitseakadeemia, 2008)
      Lõputöö eesmärgiks on välja selgitada, kas perekonna toetuse puudumine, tutvumisringkond, Kohaliku Omavalitsuse vähene toetus või tööandjate suhtumine omavad määravat tähtsust vabanenu retsidiivsuse arengule ning välja ...