Now showing items 1-3 of 3

  • Piirivalve jäljekoerte areng ja tulemuste analüüs 

   Radala, Rene (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Lõputöö probleemiks on : kuidas on erinevad faktorid mõjutanud piirivalve jäljekoerte taset ja kas seda on võimalik tõsta? Töö eesmärgiks on saada vastus koeramaterjali hankimise ja nende omadustest tulenevate koolitusvõtete ...
  • Teenistuskoerte kasutamine politsei ja piirivalveteenistuses 

   Radala, Rene (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Lühikirjeldus: Materjal annab lihtsustatud ülevaate teenistuskoerte hankimisest, koolitamisest, liikidest ja nende võimekusest erinevaid teenistuslikke ülesandeid lahendada.
  • Tubakaseaduse sätete kohaldamine alaealisele 

   Vanaisak, Ülle; Radala, Rene (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Lühikirjeldus: Materjal on kasutatav Sisekaitseakadeemia Politsei- ja piirivalvekolledži õppuritele ainetes Korrakaitseõigus,Politsei järelevalvemenetlus, Noorsoopolitsei töö korraldus ning on omandatav nii iseseisvalt ...