Now showing items 1-1 of 1

    • Tsiviilrelva omandamine Eestis 

      Raamat, Raigo (Sisekaitseakadeemia, 2012)
      Lõputöö eesmärk oli välja selgitada, et kas tsiviilrelva omandamise regulatsioon Eestis on piisav, et tagada ohutuse nõuete tagamine üldsusele ning kas kehtivas relvaseadus on lähtuvalt sellest sätteid, mis vajavad täiendamist ...