Now showing items 1-1 of 1

    • Eakad kinnipeetavad ja vangistus 

      Raag, Ülle (Sisekaitseakadeemia, 2009)
      Uurimisobjektiks on eakad kinnipeetavad. Eesmärgiks on uurida eakate kinnipeetavate, kui vangipopulatsiooni vähemusgrupiga vangistuse kestel tekkivaid probleeme, uurida kuivõrd aktuaalne on Eesti tingimustes ülemaailmselt ...