Now showing items 1-1 of 1

    • Importivate ettevõtete käibemaksukoormuse analüüs 

      Paeoja, Kristina (Sisekaitseakadeemia, 2008)
      Töö eesmärgiks on: vaadelda käibemaksukoormuse tähendust ettevõtetele majanduslikust ja õiguslikust aspektist; hinnata ja uurida missuguste importivate ettevõtetele on 1. jaanuarist 2008 jõustunud käibemaksuseaduse § 38 ...