Now showing items 1-1 of 1

    • Lähenemiskeeld Põhja prefektuuri näitel 

      Paavel, Mari (Sisekaitseakadeemia, 2012)
      Käesoleva lõputöö eesmärgiks on uurida menetlejate teadlikkust lähenemiskeelust ning selgitada lähenemiskeelu olemust. Autor on püstitanud töös uurimisküsimuse: “Kas tänases Eesti õigusruumis on isikuvastaste kuritegude ...