Now showing items 1-1 of 1

    • Laevade ja lennukite pardavarustamise maksustamine Euroopa Liidus 

      Madisson, Marleen (Sisekaitseakadeemia, 2010)
      Teema on aktuaalne, kuna Euroopa Liidu õigusaktid antud valdkonnas pole üheselt tõlgendatavad, see omakorda tekitab segadust riigisiseste normide kohaldamisel. Lõputöö eesmärk on analüüsida laevade ja lennukite pardavarude ...