Now showing items 1-2 of 2

  • Litsentsitasu eristamine teistest tululiikidest 

   Oidsalu, Riita (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Teema on aktuaalne, sest infotehnoloogiliselt kiiresti arenevas ühiskonnas, mis taastub raskest majanduslangusest, on väga oluline, et oleks üheselt arusaadav, mida on võimalik litsentsitasudena maksustada. Probleem on ...
  • Topeltmaksustamise võimalikkusest seltsingu tulu rahvusvahelisel maksustamisel 

   Liivas, Kaisa (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Lõputöö eesmärk oli analüüsida topeltmaksustamise tekkimise võimalikkust seltsingu tulu rahvusvahelisel maksustamisel. Esimeses uurimisetapis anti ülevaade seltsingu õiguslikust regulatsioonist. Selgus, et seltsing on ...