Now showing items 1-1 of 1

    • Logistika päästesüsteemis ja selle võimalikud kitsaskohad 

      Maask, Jaano (Sisekaitseakadeemia, 2007)
      Töö eesmärgiks on anda ülevaade logistikast, uurida transpordi, taara ja laomajanduse seotust ning võimalikke kitsaskohti seoses suurõnnetuste logistilise toega päästesüsteemis. Uurimustulemustest lähtuvalt teeb töö autor ...