Now showing items 1-1 of 1

    • Amok situatsioonideks ettevalmistumine Võrumaa koolides 

      Maandi, Varbo (Sisekaitseakadeemia, 2011)
      Lõputöö eesmärkideks on välja selgitada, et kas politsei- ja päästeametnike kaasamine õppesasutuste ettevalmistamiseks äkkrünnaku korral tegutsemiseks on vajalik ja kas olemasolevad juhendmaterjalid on piisavalt põhjalikud ...