Now showing items 1-1 of 1

    • Vaideotsuse mõju kinni peetavale isikule 

      Laansoo, Liis (Sisekaitseakadeemia, 2007)
      Lõputöö ülesanneteks on anda ülevaade kinni peetavale isikule tehtud vaideotsuse teoreetilistest lähtepunktidest ning välja selgitada, kuidas tagatakse vaideotsuse lõplikkus ehk kuidas tagada, et kinni peetav isik ei pöördu ...