Now showing items 1-1 of 1

    • Mitteresidendi Eesti tuluallikast saadud kinnisvaratulu maksustamine 

      Laansoo, Laura (Sisekaitseakadeemia, 2008)
      Lõputöö läbivad teemad on kinnisvaratulude maksustamine, kus selgitatakse üldmõisted, tulu kinnisvarast, kasu kinnisvara võõrandamisest ning kasu kinnisvaraühingu aktsiate võõrandamisest. Lisaks võimalikud vastuolud ...