Now showing items 1-1 of 1

    • Riikliku tuleohutusjärelevalve paindlikum planeerimine ja rakendamine 

      Lambing, Martin (Sisekaitseakadeemia, 2012)
      Magistritöö eesmärgiks on esitada rakendusettepanekud riikliku tuleohutusjärelevalve paindlikumaks planeerimiseks ja töötada välja valdkondlik planeerimismudel selle rakendamiseks. Eesmärgi saavutamiseks ja uurimisülesannete ...