Now showing items 1-1 of 1

    • Tarbimismaksumäärade tõusu vastavus maksevõimelisuse põhimõttele 

      Laanemaa, Kirsi (Sisekaitseakadeemia, 2010)
      Lõputöö eesmärgiks on analüüsida 2009-2010 aastal Eestis tõstetud tarbimismaksumäärade vastavust maksevõimelisuse põhimõttele. Töö eesmärgi saavutamiseks püstitas autor neli uurimisülesannet. Peamiste tarbimismaksudena ...