Now showing items 1-1 of 1

    • Eesti politseile optimaalse tugirelva leidmine 

      Saarniit, Janar (Sisekaitseakadeemia, 2009)
      Töö uurimisobjektiks on politsei tugirelvad, uurimisaineks on Eesti politsei kasutuses olevad tugirelvad. Lõputöö teema on aktuaalne, kuna antud valdkonda on vähe käsitletud võrreldes politsei teenistuspüstolitega. Uurimustöö ...