Now showing items 1-1 of 1

    • Lõhkematerjali tollikontrolli probleemid 

      Kabak, Olga (Sisekaitseakadeemia, 2010)
      Lõputöö uurimisprobleemiks on tegevusjuhendi puudumine lõhkematerjali tollikontrolliks. Samuti reguleerimata erinevate ametkondade vaheline koostöö, mis omakorda võib kaasa tuua lõhkematerjali tollikontrolli kvaliteedi ...