Now showing items 1-1 of 1

    • Polügraafitesti valiidsus ja reliaablus 

      Kurbat, Julia (Sisekaitseakadeemia, 2013)
      Töö eesmärgiks on näidata polügraafitesti võimalusi, võrrelda kahte peamist testimismeetodit nagu kontrollküsimuste test (CQT) ja süüstava teadmise test (GKT) ning võrrelda nende valiidsust ja reliaablust. Töös on kasutatud ...