Now showing items 1-1 of 1

    • Toitlustusteenuste käibemaksuga maksutamine Euroopa Liidus 

      Elias, Helen (Sisekaitseakadeemia, 2013)
      Teema on aktuaalne, sest Euroopa Nõukogu Rakendusmäärusega EL 282/2011 täpsustatakse toitlustusteenuste maksustamise regulatsiooni. Kuna nimetatud määrus on liikmesriikidele otsekohaldatav, siis peavad Eesti maksumaksjad ...