Now showing items 1-1 of 1

    • Tuleohutusjärelevalve ametnike koolitamine tööle asumisel 

      Eiser, Karmen (Sisekaitseakadeemia, 2011)
      Esimeses osas tuuakse välja ametnikule esitatavad nõuded, inspektorite tööülesanded Ida- Eesti Päästekeskuse näitel koos õigusaktidega ning täiskasvanute koolitamiseks leitud parimad koolitamismeetodid. Teises osas ...