Now showing items 1-1 of 1

    • Maksudest kõrvalehoidumise tõkestamise võimalused 

      Bekmann, Pille (Sisekaitseakadeemia, 2016)
      Lõputöö probleemiks on kontrollorganite piiratud ressursid maksudest kõrvalehoidumise võimalikult kiireks avastamiseks ja tõkestamiseks. Teatakse küll, millistele valdkondadele rohkem tähelepanu pöörata, kuid mitte seda, ...