Now showing items 1-1 of 1

    • Volitatud ettevõtja staatus ja selle rakendamine Eestis 

      Bauman, Annika (Sisekaitseakadeemia, 2008)
      Töö eesmärgiks on välja selgitada, kas Eesti ettevõtjad on teadlikud volitatud ettevõtja staatuse peamistest omadustest. Selleks, et töö eesmärki saavutada, uuritakse esmalt, millised on volitatud ettevõtja staatuse ...