Now showing items 1-1 of 1

    • Sooline diskrimineerimine vanglaametnike töös 

      Lass, Harri (Sisekaitseakadeemia, 2006)
      Töö eesmärgiks on selgitada kas mõnda vanglatöötajat või kinnipeetavat koheldakse tema soo tõttu halvemini, kui koheldakse, on koheldud või koheldaks teist isikut vanglas; kas vanglates toimub isiku ebasoodsam kohtlemine ...