Now showing items 1-1 of 1

    • Läbirääkimised Põhja Politseiprefektuuri näitel 

      Saggor, Rainer (Sisekaitseakadeemia, 2009)
      Töös antakse ülevaade läbirääkimistest üldiselt ja selle olemusest. Samuti taktikalistest läbirääkimistest, mis on määratud politsei lahendada ning sellest, millistel eesmärkidel läbirääkimisi peetakse. Samuti annab töö ...