1.-1. nimetus 1-st

    • Füüsilised tõendid isikuvastaste kuritegude lahendamisel 

      Aaspõllu, Anu; Tiks, Tanel (Sisekaitseakadeemia, 2015)
      Selle raamatu eesmärk on parandada ja korrastada politseiametnike teadmisi, kirjeldada ja hinnata füüsiliste tõendite kogumise peamisi reegleid eelkõige tapmiste, aga ka muude isikuvastaste kuritegude menetlustes. Aluseks ...