Now showing items 1-3 of 3

  • Ohtlike autovedude tollikontroll 

   Kirs, Steven (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Lõputöö eesmärk on koostada maksu- ja tolliametnikele ohtlike autoveoste kontrolli juhend. Eesmärgi saavutamiseks: 1. antakse ülevaade ohtlike veoste õiguslikust regulatsioonist, liikidest ja marsruutidest; 2. analüüsitakse ...
  • Tollilabori teenuste kasutamine ja tulemuste hindamine 

   Kukk, Kristi (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Töö eesmärgiks on: • Uurida, kui palju on vaadeldavate aastate jooksul tollilaboris sooritatud analüüsid mõjutanud maksude tasumist. • Selgitada, kuidas on muutunud tollilabori teenuste kasutamine 2006. ja 2007. ...
  • Võltsitud kaubamärgiga kaupade tollijärelevalve Eestis 

   Strepetov, Anton (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Kuigi Maksu- ja Tolliamet saab infot võltsitud kaubamärgiga toodete turuosast Eestis, selle maht ei ole piisav selleks, et tolliametnikud saaksid tegutseda efektiivselt. Samuti väga harva kasutatakse võimalust tollile ...